Mẫu đơn xin việc Kế toán

Mẫu đơn xin việc kế toán

Đơn xin việc ngành kế toán như thế nào để ghi điểm với nhà tuyển dụng? Điều ấy không khó nếu chúng ta biết cách xây dựng một đơn xin việc hoàn hảo. Trước hết là đừng viết quá cẩu thả, không viết tắt, viết rõ ràng, đầu đoạn văn viết hoa, viết lùi vào… Tiếp theo đó, nội dung xin việc không được viết lan man, mà bao hàm nội dung xúc tích, ngắn gọn.

Mẫu đơn xin việc Kế toán dành cho người đã có kinh nghiệm:

  1. Mẫu 1: download
  2. Mẫu 2: download
  3. Mẫu 3: download
  4. Mẫu 4: download