Tư vấn xây dựng qui trình cho phòng kế toán

Trình tự luân chuyển chứng từ bắt đầu là lập, tiếp nhận, xử lý chứng từ, kiểm tra chứng từ, ghi sổ, bảo quản, lưu trữ … chứng từ của phòng kế toán quá nhiều, lại luân chuyển từ bộ phận này sang bộ phận khác. Công việc của kế toán cũng có thể chồng chéo và bộ máy kế toán của bạn rất đông, nhưng hiệu quả công việc còn kém. Phòng kế toán không cung cấp kịp thời số liệu giúp cho việc quản trị doanh nghiệp. Bạn không kiểm soát được hoạt động của phòng kế toán…

Chúng tôi sẽ giúp bạn thiết lập hệ thống, bộ máy kế toán

  • Chuẩn hóa hệ thống kế toán, bộ máy kế toán
  • Thiết lập quy trình luân chuyển chứng từ, quy trình vận hành của bộ máy kế toán
  • Phân công trách nhiệm, công việc cho từng cá nhân trong bộ máy kế toán
  • Thiết lập hệ thống báo cáo đặc thù phù hợp với mô hình và lĩnh vực doanh nghiệp hoạt động
  • Thiết lập danh mục đối tượng theo dõi theo từng chỉ tiêu, để tính toán lãi lỗ cho từng chi nhánh, Từng mảng kinh doanh.
  • Thiết lập và phân quyền trong từng nghiệp vụ và quy trình kế toán
  • Đào tạo và hướng dẫn, kiểm tra việc thực hiện cho tới khi lập được báo cáo tài chính, báo cáo quản trị.
  • Cập nhật, điều chỉnh phù hợp với yêu cầu quản lý của doanh nghiệp.

Xây dựng qui trình cho phòng kế toán

Quý doanh nghiệp cần Tư vấn xây dựng qui trình cho phòng kế toán,  liên hệ với chúng tôi theo số hotline0908. 9630.76  (Mrs Nhi) hoặc

KẾ TOÁN THỰC TIỄN
Địa chỉ:67 Phạm Ngọc Thạch, P.Võ Thị Sáu, Quận 3
Điện thoại: 028 3820 5276
Email: ketoanthuctien.vn@gmail.com
Websitehttp://ketoanthuctien.vn